ติดต่อโรงแรมชาร์ลีเฮ้าส์ ปิ่นเกล้า

การติดต่อ

โรงแรมชาลีเฮ้าส์ ปิ่นเกล้า

ที่อยู่:
272 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 Thailand

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: Tel. 02 886 4561, 02 886 4562

โทรสาร: Fax. 02 881 7379

โทรศัพท์เคลื่อนที่: Mob. 064 698 6282

http://www.charliehousepinklao.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
(ไม่จำเป็น)