หน่วยงานสำคัญ / ราชการ

ระยะทางที่แสดงในหน้านี้ เป็นระยะโดยประมาณ วัดจากการขับรถยนต์จาก โรงแรมชาร์ลีเฮ้าส์ ปิ่นเกล้า

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน - 7.6 กม.

โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย - 2.2 กม.
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย - 2.9 กม.
 • โรงพยาบาลธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย - 2.8 กม.
 • โรงพยาบาลยันฮี ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด - 4.1 กม.
 • โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด - 3.7 กม.

กระทรวงและหน่วยงาน

 • กระทรวงวัฒนธรรม ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด - 3.5 กม.
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สาขาปิ่นเกล้า (ทำ Passport) โลตัส ปิ่นเกล้า ชั้น5
 • กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร - 3.8 กม.
 • กระทรวงกลาโหม ถนนสนาม​ไชย ​แขวงพระบรมมหาราชวัง ​เขตพระนคร - 3.8 กม.
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราขดำ​เนินนอก - 4.5 กม.
 • ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร - 3.6 กม.
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน - 4 กม.

งานรับปริญญา และมหาวิทยาลัย

 • หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ ใกล้วัดอรุณราชวราราม - 3.6 กม.(การเดินทาง-รถโดยสารประจำทางสาย 19 และ 57)
 • สวนอัมพร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต เขตดุสิต - 5.6 กม.
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร - 3.6 กม.
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน - 3.9 กม.
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี - 6.6 กม.
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี - 6.1 กม.
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต - 5.4 กม.
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต - 5.3 กม.
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (สามารถเดินทางด้วยรถตู้ราคา 20 บาท ขึ้นที่หน้าห้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า) - 19.3 กม.

หน่วยงานนานาชาติ

 • UNO (United Nation Organization) ถนนราขดำ​เนินนอก - 4.9 กม.
 • UNICEF (United Nations Children's Fund) ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร - 3.5 กม.
 • FAO (Food and Agriculture Organization) Regional Office for Asia&the Pacific ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร - 3.7 กม.