หน่วยงานราชการและหน่วยงานสำคัญต่างๆ ใกล้โรงแรมชาร์ลีเฮ้าส์ ปิ่นเกล้า

ระยะทางจากโรงแรมชาร์ลีเฮ้าส์ ปิ่นเกล้า


สถานีขนส่ง

 • สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน - 7.6 กม. 

โรงพยาบาล

 • โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย - 2.2 กม.
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย - 2.9 กม.
 • โรงพยาบาลธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย - 2.8 กม.
 • โรงพยาบาลยันฮี ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด - 4.1 กม.
 • โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด - 3.7 กม.

กระทรวงและหน่วยงานราชการ

 • กระทรวงวัฒนธรรม ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด - 3.5 กม.
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สาขาปิ่นเกล้า (ที่ทำ Passport) SC Plaza สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ตลิ่งชัน - 7.6 กม.
 • กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร - 3.8 กม.
 • กระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร - 3.8 กม.
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก - 4.5 กม. 
 • ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร - 3.6 กม.
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน - 4 กม.

สถานที่รับปริญญาและมหาวิทยาลัย 

 • หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ ใกล้วัดอรุณราชวราราม - 3.6 กม. (การเดินทาง - รถโดยสารประจำทางสาย 19 และ 57) 
 • สวนอัมพร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต - 5.6 กม. 
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร - 3.6 กม.
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน - 3.9 กม.
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี - 6.6 กม. 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี - 6.1 กม. 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต - 5.4 กม.
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา เขตดุสิต - 5.3 กม.
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (สามารถเดินทางด้วยรถตู้ราคา 20 บาท ขึ้นที่หน้าห้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า) - 19.3 กม.

หน่วยงานนานาชาติ

 • UNO (United Nation Organization) ถนนราชดำเนินนอก - 4.9 กม. 
 • UNICEF (United Nations Children's Fund) ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร - 3.5 กม. 
 • FAO (Food and Agriculture Organization) Regional Office for Asia & the Pacific ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร - 3.7 กม. 

ติดต่อเรา

โรงแรมชาร์ลีเฮ้าส์ ปิ่นเกล้า

272 ถ.บรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร : 0 2886 4561, 0 2886 4562

มือถือ : 06 4698 6282

แฟกซ์ : 0 2881 7379

Line @charliehouse

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.charliehousepinklao.com 

แผนที่